18 b  Pubertalare Visor o. dyl.

Inget att fnissa åt...

Vad man sjöng i tonåren

Andra sånger på svenska eller engelska att t.ex. sjunga vid lägereld eller beachparty:

Denna lärde jag mig av IOGT-kompisarna i Tjeckoslovakienlägret 1958:

Trampa på gasen och lätta ankar, sätt inunder pannan fyr.

Med svällande segel och fyllda tankar drar vi ut, drar vi ut, drar vi ut på äventyr.

E´ du me? Vi e´ me´! Javisst sjutton e´ vi me´!

Vi har fart, det är klart! Ja´ ska doppa dej i spa´t!

Men vafalls? Inget alls, jag har bara skrovlig hals, nageltrång å´ sån´t där.

Undra på att man e´ tvär (ofta sjöng vi "kär" just här).

Trampa på gasen etc. en gång till.

 

Singin´ Ay Ay, yipee, yipee yoo på svenska och skånska:

Du ska få min gamla kortlek när jag dör, om jag dör (repris).

För där uppe hos Gud Fader får man inte dra en spader.

Du ska få min gamla kortlek när jag dör!

(Med fördel sjunger man mellan varje vers ett mellanstick med singin´ ay ay yipee, yipee yoo)

Följande rimmade verser kan sedan sjungas på samma tema:

Du ska få min gamla potta… För där uppe hos Maria får man pinka i det fria.

Du ska få min gamla piba…(skånska för pipa)

För där uppe i det Höga får man icke louv å röga.

 

Du ska få min gamla kärring…(nu blir det lite vågat igen!)

Hon e´ gnällig å´ besvärlig men i sängen e´ hon härlig! o.s.v.

 

She´ll be ridin´ six white horses when she comes, when she comes… enligt originalet (hon kan också dricka Coca Cola, röka Philip Morris m.m.)

 

 

Gärna gitarrspel till

Mera ingles

 

En annan engelsk/amerikansk:

You´ll never go to heaven in an old Ford car,

´cause an old Ford car won´t go that far (repris).

I ain´t gonna grieve, my Lord, no more!

I ain´t gonna grieve, my Lord.

I ain´t gonna grieve, my Lord (en stämma sjunger hela tiden my Lord no more)

I ain´t gonna grieve, my Lord, no more! (gärna tvåstämmigt och repriserat).

 

Ytterligare verser med:

You´ll… in a woman´s arms,

´cause the Lord don´t like these feminine charms.

In a limousine – takes gasoline. And so on.