17.  Språkvård - om Ordbruk & Bokstavsskötsel

Själva byggstenarna

Substantivsjuka, sa vår modersmåslärare

Tror skribenter idag att det är för vulgärt att skriva att folk blivit sjukare? Att det låter bättre med "att ohälsan eller (ännu värre) ohälsotalen ökat".

Nyligen skrev den stora dagstidningen om en återkallad cykel (IKEA:S "Sladda cykel", borde varit en elcykel): "Drivremmen kan plötsligt gå av, vilket kan orsaka fallrisk". Varför inte bara att detta kan orsaka fall eller att det utgör en fallrisk, eller möjligen att det riskerar att orsaka fall? "Och då kan cyklister falla av" är väl för simpelt?

Tautologier och extra substantiv är fint, eller?

Gammal fin svenska?

Den gamle lektorn i svenska:

Om dig, min bäste Knut, har jag, då du, då jag på grund av iråkad förkylning råkat nysa, brast i skratt, fått en allt annan än god uppfattning.

(lär skola vara sann - och språkligt helt korrekt)

Visst är E=mc2?

Klaver-Trump

Nyord 2017

Ett nyord är "killgissa" (men tydligen inte "tjejveta"). Men att påstå något dåligt underbyggt med tvärsäkerhet är inte helt könsbundet (trots teorierna om testosteronberoendet), snarare en generationsfråga.

Fenomenet är besläktat med mansplaining, vilket möjligen förekommer oftare än den kvinnliga varianten bland oss födda på 40-talet eller tidigare. I egenskap av expert inom vissa begränsade områden har jag stundtals förvånats av vissa individers oblyga inhopp på mitt område, där de till exempel svarar på en fråga som rimligen var ställd till mig.

Om jag hade råkat göra sådant som yngre (vilket säkert hände) och sedan upptäckte vem jag knuffat undan skulle jag åtminstone rodnat. Och efteråt gått hem iklädd en osynlig dumstrut, därefter under flera nätter vaknat hopvikt i fosterställning i Vargtimman och tagit åtskilliga bett i den beska skämskudden.

En Vis eller Vis

 

Med åren hoppas jag på Visdomen och arbetar för att nå den, en egenskap och ett tillstånd så sorgligt underskattat idag. Något annat än det man beskylldes för att vara som liten: envis, frågvis och näsvis. Så lustiga var de vuxna mot oss yngre dåförtiden.

Men egentligen – byt ut envis mot uthållig, frågvis mot vetgirig och näsvis mot ifrågasättande och ni har utmärkta medel för att nå kunskap och så småningom kanske även visdom.

Ty visdom förutsätter kunskap (och helst erfarenhet), men kunskap leder inte automatiskt till visdom.

Vill ni veta någonting - så fråga en Gammal Uv!