De sju dödssynderna

De klassiska motsatserna till de sju dygderna

En man som representerar alla 7, men mest högmodet.

Högmodet

 

En av de sju dödssynderna, Högmodet, ganska aktuellt i samband med en viss presidents avgång. Egentligen sägs det inte något om högmod i de ursprungliga budorden, om man inte är så högmodig att man upphöjer sig till gud jämte J H V. Så hur kunde högmodet avancera ända upp till dödssyndsstatus? Här och där i Gamla Testamentet nämns dock Högmodet som klandervärt (Hes. 28) och uttrycket "Högmod går före fall" härrör från Ordspråksboken. Oftast handlar det just om att upphöja sig till Gud istället för JHV eller i jämnhöjd med denne Israels Gud. I vissa fall bara att man sätter sig över andra människor och ser ned på dessa, det vill säga en hybris, ett övermod med likartad innebörd som att upphöja sig till en gudars like. Detta liknar ju den typiska moralen i gamla grekiska ödesdramer: hjälten/skurken grips av hybris och hämndens gudinna, Nemesis inskrider och straffar den övermodige.

Högmodet

Mitt personliga högmod

 

De tio budorden De sju dödssynderna När bloggare vill bli förebilder vill jag på min höjd vara läromästare inom min specialitet. Har aldrig tyckt mig vara en bättre människa.