10.  NU BLIR DET REKLAM

Krokodil-Smil, Småstads-Gator eller Viral Gavial?

Vad jag önskar att mina böcker blev virala - titta på sidan, tryck här

Viral Gavial

Jag skulle smila som en gavial, om min framgång bleve total, kanske rentav viral.

Min biografi om biologi är ej trivial,

den är en trilogi om blomma och bi med historia i.

Såväl tragedi som komedi ryms däri.

 

Read and you will see!

VAR INTE DETTA OHÄMMAD REKLAM SÅ SÄG?

 

 

Måttlös Drift med Motton

Hälsa på varandra

Bidrag till Pristävling

 

Tidningen Sjukhusläkaren utlyste en pristävling

 

Angående Sanslösa Värdegrunder

 

Par-o-Di-dam-dam

Från Nedre Regionens Värdegrunds Samavträde å Medellösa Brunsthotell.

 

Släng ett öga i Brunnen och önska dig Vis Dom eller en Rätt Vis Dom.

O den va gammal!

Som Hav a Mal.

Människan är Landstings Motto! (Eller vad säger du, Otto?)

Tja, det där med Motto

Det är som att Spela på Lotto.

För på "Patienten i Centrum" och "Värde för Patient"

Har man tagit Patent.

Kan du kläcka nåt, Otto?

 

Med Ditt Bästa för ögonen

Vandrar vi in i Framtiden

Tillsammans Hand i Hand

(Är icke detta ett blindstyre? Vanstyre?)

Hostia

Mera Motton

 

”Din vård är guld värd.

Vi sätter Pris på Dig.”

”Vårdens pris kan aldrig bli för högt.”

Pris ske Gud

Även utan skatteåterbäringen?

”Din Hosta måste få Kosta.”

Den är Causa Nostra?

 

Apropå pris på Ditt huvud?

”Måste du, så måste jag?”

Måste du ha Påste?

”Kostar du så hostar jag”?

Hostar upp?

Något om Hostility – menar förstås Hospitality.

Finns väl något som heter Hostel(l) – patienthotell?

Omottligt

 

Vi fortsätter obevekligt

 

Man ska Leva för (Var)Andra?

Man bör inte leva på andra.

Inte heller av andra.

Gastric Bonding?

Plastikkirurgi håller hakan uppe.

Haka inte upp dig på hakorna.

Häng inte upp dig på Liv-remmen.

Men undvik Kakorna.

 

Även Moralkakorna,

även om din moral är skral.

Ditt alltför lite fasta kött

Bör bli Kosher, kanske Hal-al.

I alla fall inget fläsk.

Hålla diet i Evighet.

 

”Kvalitet och Jämlikhet genom Tillgänglighet?”

”För den Sjuke i Kvalet Är Vår Värkstad (eller Värkstuga?)

Det Självklara Valet?”

Va, va, VA!? ”

I Våra Vänt-Rum Står ”Patienten i Cent-Rum”!”

(Fast Någon har Stavat det Galet!) Ti-Hi!

 

 

Lite Svin att räkna med

Neuf

Måttlösa Motton

 

Har vi råd med Livs-Förlängning?

Kan vi B-handla kranskärlsförträngning?

Låt ditt Hjärterum bli ett Stentrum           

Och icke Dödens Vänt-rum.

 

Livet i Cent-Rum!

Men Kom ej Hit i Tid och Otid!

Under Din B-gränsade Livs-Tid.

(Du e ju för fan morbid)

Du e dej Lik – Kan du ens Stava till E-tik?

Sa du En Tik?

Huvet på en Spik – du e jämlik, nä jämmer-lik!

Mera Motton

 

Välkommen i Kön Oavsett Kön.

(Mitt Kön e Ditt Kön Å alla vackra flickors Kön!

Jag går ditt du går, huvudsaken är att det går

– För både dej å mej! Vad kan man mera önska, säj?)

Tyst i Kön! Alltså oavsett Kön.

Ja, och oavsett Lön! Nå,

Vård-Kön får Vi inte nämna,

När vi vårt För-Slag ska lämna.

 

Men det går bra med ordet ”Vårdval”

Ända till slutet av Kvar-Talet,

Faktiskt åtminstone fram till Valet

Om det inte går helt Galet.

Om Val-Vindar friska

Får vi inte ens Viska.

Det kan tolkas som att röst-fiska.

(Viskan, Ätran, Lag-andan. Rakan, Viskan å BORSTEN)

 

Apropå Viskningar (å Rop!),

när e de dags för, för, För-friskningar (å Stop?)

Ge ej nån sjuk Journal, journa, journalist ett scoop!

TYST – annars får du, Anners, diska!

Inget mer Snack om Val-Fångst,

Inte ett Smack om att Fiska,

Inte Risk-Era mera.

 

Tyst nu, Py-sen,

Skippa Metan-atan-analysen!

Vårt Vårdval i första Rummet.

Vårt Vårdval är vårt,

Om du har det svårt, Vårt Vårdval Varar Väl.

(Nej nu e´ du ute å stjäl!)

Kanske Vårt Vårdval bara Varar?

(Eller bara varar sig? Lik-som våra sår? Som lik-som öppna står?)

Det där, det är...det var inte ens Ro-ligt igår.

 

”V-ara” okej, men säj inget om ”S-para” bara!

Pengar och Spara är Ha-Ram, liksom Svarta Sam-bo och Sa-ra!

Dessa är liksom Ele-fan-ten i Rum-met.

Det har ni för-hopp-nings-vis för-nummit?

(Vi, vi sätter alltid Ele-fanten i Första Rum-met!)

Inte qul, inte alls lus-tigt!

Tjejer är fina grejer

Mera slogans och motton

 

Val-vin-dar-na De Friska,

Le-ka och Vis-ka, sme-ker Din Kind

En-da, Än-da till Rix-dags-hu-set

Kan Man, Kaj-Man, höra Suset.

(Och kän-na Stan-Ken från En-Skild-a Ban, Ken?)

Tänk inte Tan-Ken!

Idag är det väl Snar-ast Den Dans-Ke,

Är det San-skyl-digt, kan-ske?

Hör, bare hör hur Din Dan-ska Skallar!

 

Men nämn in-tet om

Päng-ar Eller Brist Upp-å Säng-ar!

(Grab-ben som har Sän-gen Ö-ver Mäj,

Just han be-höver Inga Klö-ver, Nej?)

TYST, Min mun, får Du Socker!

Nämn inget om Bygg-Kost-nader eller Ock-Er.

Eller att Mu-ta Ol-Le i Grind.

Som Jag sa´, det blåser, det Blå-Ser en Vind!

 

Ber du för din Sjuka Svåger?

På Litiken, på Buken Känner/klämmer man en svåger, Roger.

Den Klockan kläm-tar för sig.

Inte ger man Fan i Poli-Tiken!

Nu ror vi hem. Sammanfattning!

 

I Be-Gyn-Elsen var Or-Det.

(Tar Du Pen-gar un-der Bor-Det?

O-Pera-tions-B-ordet?)

Om ej Lyckan står Mig Bi

Rös-tar Jag på Lede Fi!

Tyst i Tältet, Tyst på Fältet.

Håll Dig över Lilla Bältet, Där!

Häll Dig, håll Dig inom Gröna Fältet, Här!

 

Ord-ning på Torr-Pet, ord-ning i Säng-en.

(Och Rek-ryten Pi-stol och Ni-Klas i Sväng-en?)

Och kan-ske ett 7-K-husbygge på Än-gen?

À Propos Säng Rös-Tar jag på Bord-läggning!

 

INTER – MISSION 

Mera Uppståndelsekomik Via Gratis Skämt

 

A propos stå upp och uppståndelse: Vi agrade skämt

 

Andra reklamslogans för sildenafil/Viagra och liknande:

 

Impotent? Sätt in en stent! Sätt sedan på...

Häng inte med huvudet - res dig i din fulla längd!

Impotenta män är behandlingsbara - viagra hårdvara.

(Bröst är mjukvara?)

Mitt underpresterande kön gav jubel i busken/busskön?

Varför flagga på halv stång, när du kan få full fjång?

Från impotens till Spetzkompetens!

Med sidenlafil, sillidillfil, filidinsi,.slidenafeel.

Via Gratis hellre än Dolorosa

Reda Pängar e Rena Pengar

Mera dito Reklam

 

Via-gratis?

 

Försäljerskan:

Viagra ger dig krafterna tillbaka.

Kom till Stake, kom till Stånd

På mindre än en timme.

 

Potentiella (HAHA) kunden:

Denna hängande, slaka

Denna slappa pappa-pinne.

Inte ens får halva inne.

Tror ni jag är dum också? Det är omöjligt!

 

Förförsäljerskan:

Omöjlig? - Den blir nästan oböjlig. Jag lovar!

 

Senare efter Behandlingen slutreplik Kunden:

Vilket Under i under Livet!

Vi-a-gra vill jag ha förskrivet!

Förresten, för resten av Livet.

 

Bilden tonar ut i ett Rosa skimmer (fast det borde kanske varit blåaktigt)

till romantisk musik och änglakör.