6b. Piraten å annra Skånehistorier

Annan Pirat än Bombi Bitts författare

Piraten först

Fritjof Nilsson med tillnamnet "Piraten" var en skånskfödd advokat i Småland med juristutbildning i Lund och tjänstgöring i förskingringen tills han kunde försörja sig som författare i Skåne. 

En av hans många historier handlar om den sjuke från Ignaberga (uttalat ignabarrja), mitt i min morssläkts hemtrakter. Han såg vissen ut och medpatienten, en trygg odalman på dryga 150 kg, frågar om han ska opereras. Vid det jakande svaret säger den trygge: "Ska du begraavas här eller himma i Ignabarrja?"

Kanske var det samma patientduo något tidigare, där den tjocke hade med sig extra förplägnad till sjukhuset medan den maagre ser allt magrare ut trots dropp i armen.  Den fete känner sig vid ronden förpliktigad att ge kirurgöverläkaren ett råd beträffande medpatienten: "Har I försögt me maad?"

En annan historia i slutet av Piratens liv är när han låg sjuk på över-våningen och en törstig gammal bekant kom hem till frun och trakterades med mat och brännvin, då han inte orkade med att bestiga den krokiga trappan lika lite som Piraten orkade nedstiga. När gästen tackade för sig tittade han uppför trappan och anmärkte: "De blir inte lätt å få ner kistan denne vägen."

Piraten hann tillfriskna och berätta även denna historia, men uppsköt till sist inte sitt döende till morgondagen utan bättrade sig och dog verkligen den 31 januari 1972.

Den sista meningen fanns (utan datum) redan på hans förberedda gravsten på Ravlunda kyrkogård. 

En läsvärd skröna - en av Piratens mindre kända

En annan Skåning att minnas

 

Falstaff, fakir.

Vill då nämna och även citera en av mina inspirationskällor, gissningsvis även en bipolarbroder - nämligen Axel Wallengren, pseudonymen Falstaff, fakir.

Under detta alias publicerade han sammanlagt tre böcker: "En Hvar sin egen professor", 1894, "En Hvar sin egen gentleman" och "Lyckans lexikon", de båda senare 1896. Han dog tyvärr i Berlin 1896, endast 31 år gammal av miliartuberkulos med snabbt förlopp.

Berömda citat av Ff

1. "Vattnet är ett farligt gift, hvilket omger Visby stift."

2. "Tåens ben äro tre: Första benet, andra benet och tredje benet."

3. "Benen bestå av brosk och blod och något annat Element, hvilket ännu är en Naturens Hemlighet - en annan Naturens Hemlighet är Norrskenet".

4. "Hvilket är då det vackrare av Könen? Ja, en ung man mellan 20 och 60 (lite osäker på åldrarna) kan icke undgå att väcka berättigad beundran - för så vidt han är fullt nykter." - "Är han då icke alltid fullt nykter?" - "Nej, exempel på motsatsen ha förekommit." - "Hvar då?" - "I Indien." Enligt min fars version: "Inne i Indien" alt. "I Indiens inland."

Svårslaget, eller hur?

Även en del kortare stycken som "Den uppriktige Portugalaren" kan varmt rekommenderas.

Man kan väl säga att han var den svenska crazyhumorns fader och att han var en av grundarna av Lundakarnevalen. Släktskapen med "Toddybladet" är given och indirekt även med andra studentikosa skrifter som "Blandaren" och Chalmeristernas Cortegeblad samt Grönköpings Veckoblad. Genom sin vänskap med bland andra Albert Engström förekom han som inspiratör i "Söndagsnisse-Strix". Synd att han inte fick bli äldre!

Utan Falstaff, fakir alltså ingen Lundakarneval, troligen ingen Hasse Alfredson (i vart fall inte samma Hasse) och inte heller dessa spalter. Min egen humor hade nämligen sannolikt inte heller varit densamma.

Axel Wallengren, alias Falstaff, fakir.

Ursprungliga upplagan av En Hvar Sin Egen Professor

Den blyge och stammande men geniale Charles L Dodgson

Besläktad humor

 

Charles Lutwidge Dodson alias Lewis Carroll

Matematikern, logikern, ensamvargen, pionjärfotografen och crazyhumoristen.

Författaren till "Alice in Wonderland", "Jabberwocky", "Through the Looking Glass". En inspiratör och ständig glädjekälla för mig och många andra. Hans humor bär släktskap med Falstaff, Fakir och därmed indirekt med lundaspex, Grönköpings Veckoblad och även Albert Engström och Söndagsnisse-Strix.

På detta sätt anknyter han också till Göteborgs och kung Oscar II:s Storwitzir, Aron Jonason som även han var en framstående och experimentellt lagd pionjär inom fotografikonsten, förutom humorist.

Lika lite som man kan tänka sig en Povel Ramel ("Min Galna Hage"), några HasseåTage ("Grallimatik" av just Tage D) eller "Mosebacke Monarki" på samma sätt utan Fakiren, lika lite kan man tänka sig "Monthy Python" utan Lewis Carroll.

 

Aron Jonason

Andra exempel på skånska.

Lärdomar:

Barnet i skolan ska skriva en mening om ett husdjur och skriver på svarta tavlan: "Våran katt är gravid". "Det var ett fint ord", tycker fröken. Den lilla flickan tittar hastigt på tavlan och säger: "Au nä", suddar ut gravid och skriver: "Våran katt är gråvid".

Barnet i skolan som sjungit en fin sång om en liten vit hund. Vilken då? Jo, "souv du lelle vide honn".

Skånsk Patriotism - en Skåning skryder allri, han säjer bara som de e.

Den kände skånepatrioten Sam Ask från Lund påstod att förståndet minskar med kvadraten på avståndet norr om Lund, och vid Eslöv har det helt upphört.

Landsvägen mellan Malmö och Ystad delar Sverige i två ekonomiskt likvärdiga hälfter, påstod min farfar Emil som emanerade från söder om landsvägen.

Skåningars dryghet, matglädje och lättja, då?

Hör säl din lade drul...